футбол 
КР
Мексико - Русия
2:1
КР
Нова Зеландия - Португалия
0:4