БГ Футбол

Главният скаут на Левски: Не си измивайте ръцете с мен

13 юни 2013 | 10:25
Главният скаут на Левски: Не си измивайте ръцете с мен
Едно от най-коментира­ните имена в Левски в последните няколко месеца е Дончо До­нев. Любимецът на феновете на „сините" и Локо (Сф) е главен селекционер и отго­варя основно за селекцията на „Герена". Именно тя бе най-всестранно атакувана след поредицата от провали в последната година. Мнози­на обвиниха именно Дончо Донев за проблемите, които сполетяха отбора. Той дълго пазеше мълчание и не отго­варяше на нападките, но проговори в ексклузивно ин­тервю за „Меридиан Мач". В него Дончо Донев разкри чия е била решаващата дума за трансферите в Левски и колко са стрували те. Главни­ят селекционер коментира и каква ще бъде съдбата му през новия сезон под ръко­водството на Наско Сираков, както и ще има ли думата Иво Тонев на „Герена" и в бъ­деще.
 
За завръщането на Сираков
Левски винаги е бил добре, когато Наско Сираков е на „Герена". Той е рабо­тил отлично в мина­лото, постигнал е страшно много и е логично да се завър­не в клуба. Смятам, че този ход при всяко положение е за доб­рото на клуба.
 
За бъдещето на скаутското звено
Истината е, че в момента цялата спортно-техническа власт е в ръцете на новия директор Наско Сираков. Той има пъл­ни права да вземе каквито реше­ния иска. Дали ще остане скаутското звено, кой ще про­дължи да работи и кой не, ще реши Нас­ко Сираков. Видяхме се с него на трени­ровката във вторник, говорихме си. На първо място обаче беше най-важно да се назначи технически директор, човек, кой­то да стои близо до първия отбор и да помага на треньора. Тази функция ще изпълнява Христо Йовов. Сега е важно съставът се окомплектова по най-добрия възможен начин, за да е готов за старта. Смятам, че ната­тък, надолу по веригата, ще се из­вършат още промени. Ще видим какво ще стане.
 
За новите - Кевин Брю и Рамон Лопес
Кевин Брю е футбо­лист, когото следим повече от година. Ние, а и Илиан Или­ев, смятахме, че точ­но това е типът фут­болист, от който Левски се нуждае. Той играе малко пред за­щитата и умее добре да изнася топката. Искахме много да го вземем, но миналото лято не дойде, тъй като имаше семейни проблеми. Той има много братя и сестри и се случи така, че нямаше как да напус­не Франция. После през зимата пак го искахме, но тогава по обективни причи­ни нямаше как да го привлечем. Сега се отвори шанс и го взехме. Как са про­текли преговорите и колко ще струва на клуба не мога да ка­жа. По принцип аз не съм участвал в пре­говорите за нито един играч. Моята задача е да наблюда­вам футболисти, да ги одобрявам и да ги предлагам на треньо­ра.
 
Що се отнася до Рамон Лопес, той е по-креативен играч. Предложен ми беше отдавна. По принцип е плеймейкър, може да играе зад централ­ния нападател, може и по фланговете. Уве­рен съм, че ще по­могне страшно много на отбора.
 
За работата на скаутите
Много интерпрета­ции се появиха в пос­ледно време. А те не са честни. Не си мий­те ръцете с мен! Ня­мам нищо против да нося отговорност, но когато отборът бие и има добри футболис­ти, всеки се мъчи да си припише заслугата за довеждането им. Когато играчите са слаби, виновен е Дончо Донев. Не е честно! За да бъде всичко коректно, ще ви обясня как минава процесът на привли­чане на играчи. На мен ми предлагат страшно много фут­болисти, може би над 200. Аз ги гле­дам, преценявам и пресявам до около 20. Тези вече ги да­вам на спортния ди­ректор, в случая това беше Даниел Боримиров, а той ги об­съжда и с треньора. Тези, които одобри наставникът, вече ги свежда на президента на отбора, който все пак дава парите. Той казва кого клубът може да си позволи и кого не. Така се взи­мат футболисти в Левски. Защото про­четох много интерп­ретации, които прос­то не са верни по ни­какъв начин. Остана­лите членове на скаутското звено се занимават на 99% само с школата. Водят млади момчета от различните области на България. Да не ви излъжа за цифра­та, но някъде между 15 и 20 таланти са доведени в нашата школа. Затова не мисля, че трябва всички да се оправда­ват с прословутото скаутско звено. Всич­ки си вършат работа­та. Само аз съм гле­дал футболисти за първия тим. Разбира се, случвало се е в някакви по-близки дестинации, като Сърбия например, да пращаме някой от другите членове на екипа.
 
За ДЮШ
Много критики от­несе нашата школа. А те са напълно не­заслужени. Мисля, че там се работи профе­сионално. Набор 1994 е шампион. При тях доста от играчи­те дори са по-малки - родени са през 1995 година. Родените през 1996 година най-вероятно ще са втори за съжаление, но се представиха на ниво. Наборите 1997 и 1998 също са пър­венци. Набор 1999 година пък са едни от най-големите та­ланти изобщо. Мисля, че до голяма сте­пен те са бъдещето на Левски занапред. Страшно качествени са. Имаме 33-ма на­ционални състезате­ли във всички гарни­тури. Построихме два нови терена, на които вече се работи.
 
Тази школа функци­онира по добър на­чин. Виждате, че се вкараха и немалко момчета в първия отбор. Факт е, че на този етап те не са се наложили напълно там, но и затова се изисква време. Всички си вършат работата по най-добрия начин, мно­го съвестно. Това мога да го гаранти­рам.
 
За взетите и изпуснатите
Има няколко фут­болисти, за които всички сме били ка­тегорични, че са най-доброто за Лев­ски. Такава бе ситуа­цията с Марсиньо. Все пак състезател, играл преди няколко месеца 1/4-финал в Шампионска лига, няма как да е слаб. Всички съжаляваме, че не се получи. Не­ка обаче не се забравя и друго. Левски не е платил нито стотинка за него! Същата е и ситуаци­ята с Агиеманг Опоку. Много ни атаку­ваха за него. Само че той беше нацио­нал на Гана, свето­вен шампион за юноши. Не му тръг­на добре, не се нало­жи, но и за него не е платено нищо. Избор №1 в селекцията ни беше Гари Родригес. Всички бяхме ка­тегорични, че ще пас­не на Левски и за щастие така и стана. Също така всички бяхме единодушни за Стефан Велев. Изоб­що трябва да се гледа и друго - почти никой от привлечените фут­болисти не е струвал пари на Левски. За по-сериозни суми бя­ха взети Жоао Силва, Гари Родригес и Ро­ман Прохазка. Мисля, че първите двама изплащат дадените за тях пари. Има и про­вали, но само който не работи, той не гре­ши. В България не иска да идва почти никой. Изключително трудно е да убедим футболист дори от второто ниво на по-сериозен шампионат да дойде у нас. При­мерът е Кевин Брю. Следим го и прегова­ряме с него от толко­ва време и едва след една година успяхме да го привлечем. Иначе имаше много добри играчи, които имахме предвид, но те просто не пожела­ха да дойдат при нас. Един от най-желаните предпочете Лех (Поз­нан) през лятото. Другият подписа ско­ро с ЧФР Клуж в Ру­мъния.
 
За Иво Тонев
Може би малко хо­ра знаят, но след като Иво Тонев обяви, че сдава поста на изпъл­нителен директор, бях готов да го пос­ледвам и казах, че си тръгвам. Той обаче ме убеди, че остава в клуба и трябва да продължа работата си. Дори в момента не се знае докога ще съм в Левски, но про­дължаваме да рабо­тим. Не бива да оста­вяме целия клуб да става жертва на един нещастен автогол. Не забравяйте, че от­борът стигна до два финала миналия се­зон. Добре, загубих­ме ги, но ако ги бях­ме спечелили, сега всичко щеше да е цветя и рози. Не бива всичко да се преобръща заради един ав­тогол. Затова и сега ние продължаваме да работим, да търсим централни защитни­ци за Левски, каквито са необходими. Ина­че за Иво Тонев какво да кажа - много принципен и можещ човек, който винаги е работел за доброто на клуба.
 
За Илиан Илиев и Николай Митов
На всички ни беше много мъчно, че Илиан си тръгна. Просто този отбор се обигра малко по-бав­но от необходимото и това му изяде главата. Ники Митов ус­пя да вдигне отбора и го доведе до два финала. И двамата зас­лужават само уваже­ние.
 
За комисионните
Иво Тонев ме поз­нава отлично. Той знае, че не съм отк­раднал нито един лев в живота си. Не съм си позволявал да взи­мам нищо от Левски. Стар съм за тези не­ща, а и не ми тряб­ват. Аз съм финансо­во независим човек и не ми трябва да кра­да. Работил съм чес­тно и със сърце както за Левски, така и за Локо (Сф) преди то­ва. Обвиненията, че сме харчили безогледно прекалено го­леми суми, също са далеч от истината. Пак повтарям - взех­ме предимно свобод­ни агенти, при това млади състезатели.
 
За бъдещето на отбора
Бъдещето на Левс­ки е светло. Видяхте, че и миналата година бяха привлечени доб­ри футболисти. Просто им трябваше много време. Те се обиграха в средата на втория полусезон и тогава Левски заиг­ра както трябва. Не­щата станаха малко по-бавно от очаква­ното, но ние подменихме почти целия отбор. Прави ли ви впечатление, че доста подмладихме съста­ва. Масово играчите, които взимаме, са набор 1989, 1988, Жоао Силва е роден 1990 година. В отбо­ра бе поставена една много солидна осно­ва, над която тепърва ще се надгражда. В следващите няколко години съм сигурен, че Левски ще се нуж­дае от 1-2 попълне­ния на сезон, не по­вече. Виждате и кол­ко национали имаме. Влади Гаджев е твърд в селекцията на Любослав Пенев, в последния мач на „лъвовете" бяха извикани и двамата ни вратари - Пламен Илиев и Михаил Иванов. Роман Прохазка е викан за Словакия, Жоао Силва е бил младежки нацио­нал на Португалия. Всичко това показва, че е работено повече от професионално и това ще си проличи в следващите години.

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини
Прочетена 17636

Добави коментар ›› Коментари (17)

an tena
(Гост)
17
отговор
13 юни 2013 | 22:52

То си личи колко се интересуваш от школата...94ти набор са шампиони друг път.....а какви деца сте докарали.....дърводелец от ЧИРПАН дето 3г не можахте да го научите на нищо за тази игра И други връзкари и дърводелци......карате ги да играят на изкуственото игрище за да имат предимство а то не е ремонтирано откакто е направено по времето на Холандеца и всички юноши са с хронични контузии......СМЕШНИ СТЕ ! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Piachenca Pranjo
(Гост)
16
отговор
13 юни 2013 | 18:47

Дончо не се вземай на сериозно, връзкарче :Д :Д :Д Рейтинг: 0 0

бари
(Гост)
15
отговор
13 юни 2013 | 18:47

левски си беше шампион , но българите ангелов , машата на сираков йовов и каръка гаджев провалиха отбора , всички говорят за юноши на левски , но точно юношите ни провалят , всички видяхме как играят мюлдер , родригес жоао последните мачове , как се бореха за гол , докато тези българи които изброих все връщаха топката назад , сякаш не искаха да бием , както се и оказа , йовов умишлено си изкара червен картон , сега разбираме , че е заради сираков , но защо трябваше да загубим толкова купи заради нечий интереси ? Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

DAN-MADRID
(Гост)
13 юни 2013 | 22:11

това е от години!ИОВОВ НАИСТИНА СИ ИЗКАРА УМИШЛЕНО 2 ЖЪЛТИ ОЩЕ 40 МИНУТА!ЗА НАГРАДА ГО НАЗНАЧИХА "ДИРЕКТОР НА ВОДОПАД"...БАТКОВ И СИРАКОВ СА БИЛИ ЗАЛОЖИЛИ НА РАЗГРАД И БЕРОЕ...НО НИКОИ ЖУРНАЛИСТ НЕ ГО НАПИСА ,А 2/3 СА ЛЕВСКАРИ Рейтинг: 0 0

DAN-MADRID
(Гост)
13 юни 2013 | 23:53

ти си първият левскар,които казва това...което аз повтарям от 20 дена!...само двма будни левскари ли има от над 4 милиона!....ЕЕЕ,ЗАСПАЛ НАРОД! Рейтинг: 0 0

.
(Гост)
14
отговор
13 юни 2013 | 18:15

послушник на тонев си,,,,а той е мазен тъпак!!! е какъв си ти дончо!! Рейтинг: 0 0

W W W . O R I G I N A L
(Гост)
13
отговор
13 юни 2013 | 16:28

W W W . O R I G I N A L N I .BE --- Закупете Тениска Сезон 13/14 от нас ! Рейтинг: 0 0

sfsdfd
(Гост)
12
отговор
13 юни 2013 | 16:16

Никой не си измива ръцете с теб, Дончо. Давай в същия дух - искаме повече Прохазки, Опокута и Елита. А ако най-накрая докараш Кошмара от Виетнам, цена няма да имаш! Рейтинг: 0 0

Levski Sofia
(Гост)
11
отговор
13 юни 2013 | 16:08

Левскар съм, ама тоя е толко прост, че просто няма накъде повече !!!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

SINI BOLQRI
(Гост)
10
отговор
13 юни 2013 | 15:47

ВАСИЛ МЕТОДИЕВ-ШПАИДЕЛА ГИ ОТКРИВАШЕ В АМАТИОРСКИТЕ ГРУПИ И ТЕ СТАВАХА ВЕДНАГА ТИТУЛЯРИ В ЛЕВСКИ И НАЦИОНАЛНИЯ.ПРИМЕР:СТАНИСЛАВ ГЕНЧЕВ-ДЕБЕЛЕЦ,БИСЕР ИВАНОВ-ЛЕГЕНДАТА ОТ СПАРТАК-ПЛОВДИВТОГАВА ШЕСТИ ВЪВ В-ГРУПА...ПРОБЛЕМА Е ЧЕ СТЕ НЕКАДЪРНИ И КРАДЛИВИ! Рейтинг: 0 0

mpp
(Гост)
9
отговор
13 юни 2013 | 14:36

ЗАЩО ВСИЧКИ К*РВИ СА ОТ ЦСКА ,А ВСИЧКИ ПРОСТИТ*ТКИ ОТ ЛЕВСКИ ? Рейтинг: 0 0

uuu
(Гост)
8
отговор
13 юни 2013 | 15:19

ЗАЩО ВСИЧКИ К*РВИ СА ОТ ЦСКА ,А ВСИЧКИ ПРОСТИТ*ТКИ ОТ ЛЕВСКИ ? Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=431883&c=36354 Рейтинг: 0 0

CSKA
(Гост)
7
отговор
13 юни 2013 | 14:02

Доведохте куци коне в Левски. Всички привлечени чужденци са гола-вода. Рейтинг: 0 0

DAN-MADRID
(Гост)
6
отговор
13 юни 2013 | 12:09

от 2008г. изпращам факсове с СВ на тутболисти играли в първа аржентинска и испанска дивизия от класата на бардон,но никои не ми обръща внимание.МОИ ПРИЯТЕЛИ МЕНИДЖЪРИ ИДВАХА 2008Г. В БЪЛГАРИЯ ,НО МИ КАЗАХА,ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА СТЪПЯТ ПО-ВЧЕ ТАМ!НИКОИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КАЧЕСТВОТО А ОТ КОМИСИОНИТЕ!...ЗА ТОВА ЛЕВСКИ Е ЖАЛЪК И СМЕШЕН ОТБОР!...И ПРИ СИРАКОВ ,ГОНЗО,БОРИМИРОВ,КАЛИНКАТА ТОНЕВ-ТОВА Е ТРАДИЦИЯ,ЗАКОН! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

gost
(Гост)
5
отговор
13 юни 2013 | 12:03

незнам кой и как работи,но е факт че ти и иво тонев разсипахте клуба,и не наглей че си стигнал финали,те трябва да се спечелат всичкkо друго е провал,имайки предвид че сме играли със отбори от а група,а не с реал и барса!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

gost
(Гост)
4
отговор
13 юни 2013 | 11:59

много се обясняваш,явно не ти е чиста работата,а по повод грешките,о.к.,ама като е с твои пари,а не тези на клуба,тогава не си си свършил работата и има последствия,нали,тогава е редно да си ходиш и да не плачеш а да кажеш мерси на отбора и да си поемеш вината,която е на лице!!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Редактор
(Гост)
3
отговор
13 юни 2013 | 11:39

Пише се "комисиоНи" (с едно Н). Иначе се пише "комисиоННИ договори", например. Рейтинг: 0 0


							
						

›› Live Scores

Календар

calendar_icon
календар затвори

Всички мачове

Ще си върне ли върха ЦСКА 1948? 23 октомври 2019
ЦСКА 1948 изгуби първото място във Втора лига и вече е в несигурната зона на баражите. Разбира се, до края на сезона има още много мачове и абсолютно нищо не е решено. Странно е обаче как "червените" вече са зад ...
Д-р Михаил Илиев: Футболът в България се развива, ... 11 ноември 2019
За 20-и пореден път се проведе Национална конференция по спортна медицина в България. Отново домакин бе спортният комплекс в Царско Село, а Д-р Михаил Илиев в основата на събитието. Един от корифеите на спортната ...

Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
ЕВРО2016 | Мобилни телефони | Бизнес новини | Лайфстайл | Woman.bg | Men Only | Новини | Shopping.bg Мобилен Портал

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.